ساخت بدنه به روش دوغابی یا ریخته گری؛ برای افرادی مناسب است که به ساخت محصولات دفرمه تمایل کمتری دارند. مدت زمانی که برای ساخت ظروف سرامیکی به روش ریخته گری صرف می‌شود کمتر است؛ به همین علت معمولا ظروف دوغابی با اعداد کمتری قیمت گذاری می‌شوند.